دابەشکردنی 80 جێ گۆشتی سور و 80 سەبەتەی خۆراک بەسەر خانەوادەی نازداران، لەلایەن ڕێکخراوی دەستی هاوکاری و بەهاوکاری خێرخوازان.